Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 21 października 2013r.

Zakup sprzętu komputerowego dla Pawilonu E w ramach projektu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Łodzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"

Sprawa ZP  76/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zanówień Publicznych w dn. 21.10.2013r. pod nr 428596-2013

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-453/13 z dn.  25.10.2013r

 

Wynik postępowania z dn. 29.10.2013r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.