Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 17 października 2013r.

 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Pawilonu E w ramach realizacji projektu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Łódzkiego  poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"

Sprawa ZP 74/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 17.10.2013r. pod nr 424152-2013

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-441/13 z dn. 22.10.2013r.

 

Wynik postępowania z dn. 31.10.2013r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.