Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 15 października 2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu,

o łącznej powierzchni użytkowej 80,56 m².

 

 

Okres najmu: 5 lat od dnia zawarcia umowy.

Powierzchnia - łącznie 80,56 m².

 

Pomieszczenia wymagają wykonania adaptacyjnych robót budowlanych. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe po uprzednim umówieniu terminu pod nr 042 251 60 45.

 

Wykonywana działalność powinna obejmować co najmniej:

- prowadzenie ogólnodostępnej stołówki,

- prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych oraz prasy.

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni – 15,00 zł +należny podatek VAT

 

Dzierżawcę będą ponadto obciążały koszty zużycia energii elektrycznej i wody wg wskazań urządzeń pomiarowych, rozmowy telefoniczne wg bilingu oraz inne koszty używania pomieszczeń.

 

Wybrany oferent będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należności Wydzierżawiającego w wysokości odpowiadającej trzykrotności czynszu za miesiąc.

 

Informacji co do szczegółowych warunków umowy udzieli Sekcja Administracji - 42 251 60 45

 

Oferty powinny zawierać:

- opis proponowanej działalności,

- wysokość czynszu za 1 m²,

- dane teleadresowe składającego ofertę,

- potwierdzona za zgodność przez składającego ofertę kopia dokumentu będącego podstawą prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta - bufet" w siedzibie Szpitala - Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 budynek Administracji, w Kancelarii Szpitala na parterze w terminie do dnia 25 października 2013, do godz. 10.00. Koperta powinna zostać opatrzona danymi adresowymi składającego.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie jak również do przesunięcia terminu otwarcia ofert.

 

Projekt umowy

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.