Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Sprawa ZP 56/13

 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Pawilonu E w ramach realizacji projektu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaxnych CentrumDiagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych  w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"

Sprawa ZP 56/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzianniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 167-289721 w dn. 29.08.2013r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja i zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-358/13 z dn. 30.08.2013r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-363/13 z dn. 12.09.2013r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-373/13 z dn. 18.09.2013r.

 

Wynik postępowania z dn. 14.10.2013r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.