Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 14 sierpnia 2013r.

Dzierzawa aparatów do terapii nerkozastępczej

Sprawa ZP 46/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 14 sierpnia 2013r. pod nr 329560-2013

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-343/13 z dn. 20.08.2013r.

 

Wynik postępowania z dn. 22.08.2013r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.