Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 12 lipca 2013r.

Dostawa leków

Sprawa ZP 43/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2013r. pod nr  274422-2013

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-293/13 z dn. 18.07.2013r.

Wynik postępowania z dn. 05.08.2013r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.