Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 13 czerwca 2013r.

 

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Sprawa nr ZP 38/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 13.06.2013r. pod nr 227688-2013

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ - pismo WSSz -NZP-253/13

Wynik postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.