Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 Łódź, dnia 22.05.2013r.

 

Usługa utrzymania terenów zewnętrznych Szpitala, obsługa wjazdów na teren Szpitala z prowadzeniem parkingu, obsługa tlenowni, butli z gazami medycznymi  i technicznymi
oraz ochrona osób i mienia

Sprawa ZP 17/13

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2013/S 097-165638 zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - POBIERZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie nr 2013/S 098-166321 zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie nr 2013/S 098-166219 zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - przedłużenie terminu składania ofert

Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert - pismo nr WSSz-NZP-239/13 z dn. 05.06.2013r.

Wyjaśnienia do SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-249/13 z dn. 12.06.2013r.

Wynik postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.