Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu,

 o łącznej powierzchni użytkowej 121 m².

 

Okres najmu: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Powierzchnia - łącznie 121 m², jest odpowiednio wyposażona i gotowa do użytku.

Wykonywana działalność powinna obejmować co najmniej:

-        przygotowywanie i wydawanie posiłków,

-        prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych.

Minimalna stawka czynszu za 1 m² powierzchni - 25,00 zł + 23% VAT miesięcznie.

Dzierżawcę będą ponadto obciążały koszty zużycia energii elektrycznej i wody wg. wskazań urządzeń pomiarowych oraz rozmowy telefoniczne wg. bilingu.

Wybrany oferent będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należności Wydzierżawiającego w wysokości odpowiadającej trzykrotności czynszu za miesiąc.

Zainteresowani wizją lokalną proszeni są o umówienie terminu ze Spec. ds. Gosp. Majątkiem - 42 251 62 14

Informacji co do szczegółowych warunków umowy udzieli Kierownik Sekcji Administracji  - 42 251 60 40

Oferty powinny zawierać:

-        opis proponowanej działalności,

-        wysokość czynszu za 1 m²,

-        potwierdzona za zgodność przez składającego ofertę  kopia dokumentu będącego podstawą prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „ Oferta-bufet" w siedzibie Szpitala - Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 budynek Administracji, w Kancelarii Szpitala na parterze w terminie do 23 kwietnia 2013, do godz. 10.00.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie jak również do przesunięcia terminu otwarcia ofert.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.