Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5,  91 - 347 Łódź zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. 91/1991 poz. 408 ze zm.)  na:

świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywanie biopsji cienkoigłowych aspiracyjnych nakłuć guzów płuca pod kontrolą TK, USG i RTG oraz diagnostyki histopatologicznej materiału z bronchoskopii oraz wycinków tkankowych (nr sprawy ZP 9/13).

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – 1 marzec 2013r., zakończenie – 31 grudzień 2014r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18. 02. 2013r. o godz. 10.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18. 02. 2013r. o godzinie 11:00.                          

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 od dnia 07.02.2013r. do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), od dnia 07.02.2013r. do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl .

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

Regulamin konkursu - pobierz

Wynik konkursu


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.