Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. 91/1991 poz. 408 ze zm.) w konkursie ofert na usługi w zakresie zabezpieczenia świadczeń anestezjologicznych – doraźnych w Oddziałach WSSz im. dr Wł. Biegańskiego (nr sprawy ZP 44/11)

 

Czas, na który zostaną zawarte umowy: rozpoczęcie wykonywania usługi – dzień zawarcia umowy 01.08.2011r., zakończenie – 31.07.2014r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2011r. godz. 11.00 (miejsce składania ofert - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2011r. o godzinie 11:30.

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń na terenie województwa to 2,6 mln.

Ze szczegółowymi warunkami konkursów można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert. 

 

Regulamin konkursu ofert - POBIERZ

 

Unieważnienie postępowania z dn. 22. 07. 2011r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.