Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

 Regulamin konkursu - POBIERZ

 Wynik postępowania konkursowego z dn.23.11.2010r.

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. 91/1991 poz. 408 ze zm.)  w konkursach ofert w zakresie porad w Przychodni Specjalistycznej w siedzibie Zamawiającego w trybie ambulatoryjnym związanych z wykonywaniem programów lekowych hepatologicznych, w łącznej szacunkowej ilości punktów rozliczeniowych z NFZ równej 2 500 za łączną wartość nie wyższą niż 8 500 zł, 

 

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania usługi - 1 grudnia 2010r., zakończenie - 31 grudnia 2010r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23. 11. 2011r. godz. 10.00 (miejsce składania ofert - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23. 11. 2010r. o godzinie 10:30.

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń na terenie województwa to 2,6 mln.

Ze szczegółowymi warunkami konkursów można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia składania ofert w każdym z konkursów.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66), do upływu terminu składania ofert. Powyższe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej: www.bieganski.com.pl

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursów oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert. 
                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.