Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT

Regulamin konkursu - POBIERZ

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5,  zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. 91/1991 poz. 408 ze zm.)  w konkursie ofert w zakresie:

 

Zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej i techników RTG, tj.:

-                       świadczenia przez średni personel medyczny (pielęgniarki) 12 godzinnych i 8 godzinnych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach działalności Szpitala

-                       świadczenia przez średni personel medyczny (pielęgniarki i techników RTG) 14 godzinnych i 24 godzinnych usług w zakresie kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Szpitala

-                       świadczenia przez średni personel medyczny (techników RTG) 9 godzinnych i 24 godzinnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii Szpitala.

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01. 01. 2011r. do 31. 12. 2011r.

Termin składania ofert upływa w dniu 30. 11. 2010 r. godz. 09:30 (miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30. 11. 2010 r. o godzinie 10:00

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń na terenie województwa to 2,6 mln.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, pok. 31 do dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia składania ofert w każdym z konkursów.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert. 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.