Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Zamawiający:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5,  91 - 347 Łódź zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej oraz nadzoru nad Zakładem Diagnostyki Obrazowej WSSz  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. 91/1991 poz. 408 ze zm.),:

 

 REGULAMIN KONKURSU - POBIERZ

Przesunięcie terminu składania ofert na 12.11.2010r. - pismo z dn. 05.11.2010r.

Wynik postępowania z dnia 16.11.2010r.

 

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania usługi - 1 grudnia 2010r., zakończenie - 30 listopada 2013r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08. 11. 2010r. godz. 09.30 (miejsce składania ofert: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08. 11. 2010r. o godzinie 10:00.

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń na terenie województwa to 2,6 mln.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji pok. 31 i 32 (tel. 042  251 61 66).

Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert. 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.