Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Ośrodek Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Nerek i Wątroby

pawilon G i F (Izolatorium)


Kierownik Oddziału:  dr hab n. med. Mariusz Piechota
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Martyna Janik

Sekretariat:    

 • 42 251 62 94 (+ fax)

Ordynator:     

 • 42 251 61 22

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • 42  251 62 22

Pokój Lekarzy:    

 • 42 251 61 95

 

Regulamin Wewnętrzny Oddziału

 

Zakres udzielanych świadczeń

Oddział posiada 10 stanowisk intensywnej terapii (6 w pawilonie G i 4 w pawilonie F), wyposażonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym dwa stanowiska umożliwiające wykonywanie dializ wątrobowych metodą Fractionated Plasma Separation and Adsorption (FPSA) przy użyciu aparatu "Prometeusz". Oddział realizuje wszystkie niezbędne dla hospitalizowanego pacjenta nieinwazyjne i inwazyjne procedury z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w szczególności terapie nerkozastępcze (Continuous Renal Replacement Therapy - CRRT), dializy wątrobowe: metodą FPSA przy użyciu aparatu "Prometeusz" oraz metodą single - pass albumin dialysis (SPAD), jak również wysokospecjalistyczne techniki wentylacji mechanicznej.
 
Dializy wątrobowe - zasady wykonywania dla innych podmiotów leczniczych
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi w związku z profilem udzielanych przez jednostki organizacyjne Szpitala (oddziały) świadczeń zdrowotnych wykonuje zabiegi pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby (tzw. dializy wątrobowe) metodą FPSA oraz SPAD.
 
Wykorzystanie technik pozaustrojowych jako terapii wspomagających czynność wątroby ma miejsce w następujących sytuacjach klinicznych:
 •  przygotowanie do przeszczepu wątroby;
 • wydłużenie czasu oczekiwania na nowy organ;
 • podtrzymanie funkcji wątroby po częściowej resekcji wątroby;
 • jako terapia wspomagająca, dająca czas na regenerację wątroby - pozwalająca w ten sposób uniknąc przeszczepu wątroby lub zgonu chorego.

Szczegółowe wskazania do wykonania zabiegu pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby są następujące:

 • Ostra niewydoloność wątroby;
 • Zaostrzenie przewlekłej niewydolności wątroby:
                      - powikłane nasilającą się żółtaczką
                     -  powikłane encefalopatią watrobową,
                     -  powikłane niewydolnością nerek;
 • Dysfunkcja przeszczepu wątroby;
 • Niewydolność wątroby po zabiegu operacyjnym;
 • Niewydolność wątroby w przebiegu niewydolności wielonarządowej (w wyniku niedotlenienia, niedostatecznej perfuzji watroby, ARDS lub sepsy);
 •  Świąd skóry w przebiegu cholestazy (oporny na leczenie innymi metodami);
 • Ostre zatrucie lub przedawkowanie substancji potencjalnie wiązanych przez albuminy krwi.
Zabiegów pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby nie wykonujemy w przypadku poziomu bilirubiny całkowitej we krwi poniżej 15 mg/dl. Wykonywanie zabiegów pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby wydaje się być nieskuteczne w zaostrzeniu przewlekłej niewydolności wątroby w stadium schyłkowej marskości bez opcji przeszczepu.
 
Pacjent przyjmowany do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, z innego podmiotu leczniczego celem wykonania zabiegów pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby powinien mieć wyrównane parametry krzepnięcia i morfologii krwi (INR>40%, płytki krwi> 50 tys./ul, hemoglobina > 8,0 g/dl) oraz udokumentowane badaniem obrazowym wykluczenie żółtaczki mechanicznej. Skierowanie do OAiIT powinno być zgodne z wymogami NFZ w tym zakresie, zwłaszcza w części rozpoznania zasadniczego. Wraz z chorym należy przesłać podpisany przez chorego i lekarza prowadzącego dokument świadomej zgody pacjenta na wykonanie zabiegów pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby (dializ wątrobowych) oraz założenie cewnika dializacyjnego.
WAŻNE:
W przypadku pacjenta z aktywną alkoholową chorobą wątroby zabiegi pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby wykonywane są w przypadku kumulatywnego spełnienia poniższych dodatkowych warunków:
- wykluczono badaniem obrazowym (tomografia komputerowa, fibroelastografia) marskość wątroby (pacjent w fazie stłuszczenia lub zapalenia alkoholowego wątroby),
- odpowiednie leczenie zachowawcze zgodne z aktualnymi wytycznymi trwające nie mniej niż 7-28 dni okazało się nieskuteczne,
- wykluczono zespół abstynencyjny jako przyczynę zaburzeń świadomości (konieczna konsultacja psychiatry w przypadku występowania zaburzeń świadomości w chwili kwalifikacji do zabiegu dializy wątrobowej- pacjent uzyskuje maksymalnie 30 pkt. w skali MELD. 
 
       
Zakres świadczeń

Możliwości diagnostyczne wewnątrz-oddziałowe:

 • diagnostyka rentgenowska,
 • ultrasonografia,
 • bronchofiberoskopia,
 • elektrokardiograf,
 • spirometria,
 • ciągły pomiar m.in. rzutu serca, oporów naczyniowych, ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej,
 • oznaczanie m.in. poziomu glukozy, potasu, sodu, wapnia, chlorków, mleczanów, równowagi kwasowo-zasadowej.


Osiągnięcia naukowe pracowników

Oddział prowadzony jest przez samodzielnego pracownika naukowego, posiadającego wykształcenie medyczne i prawnicze. Lekarze zatrudnieni w Oddziale szkoleni byli w wiodących ośrodkach akademickich, wielokrotnie prezentowali swoje prace oraz przekazywali swoją wiedzę na wielu ważnych konferencjach i zjazdach naukowych, w tym międzynarodowych.

Oddział wpisany jest na listę jednostek akredytowanych   prowadzących staże kierunkowe w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy specjalizujących się w innych specjalnosciach-10 miejsc.

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.