Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

Oddział Dermatologii i Wenerologii,

Klinika  Dermatologii UM

pawilon T

 

Kierownik Oddziału/Kliniki: prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Beata Gras
 

Sekretariat:    

 • 42 251 61 92
Izba Przyjęć:
 • 42 251 62 38
Pielęgniarka Oddziałowa:
 • 42 251 62 45

Pokój Lekarzy:    

 • 42 251 61 41


Pododdział Dermatologii dla Dorosłych:

Pokój Lekarzy:    

 • 42 251 60 61
 • 42 251 60 62
 • 42 251 60 63


Pododdział Dermatologii Dla Dzieci:

Pokój Lekarzy:    

 • 42 251 61 52
 • 42 251 62 48

Regulamin Wewnętrzny Oddziału


Zakres udzielanych świadczeń

Oddział Dermatologii i Wenerologii Kliniki Dermatologii UM w Łodzi zajmuje się m.in. diagnostyką i leczeniem chorób skóry. Jest nowoczesnym ośrodkiem fototerapii chorób skóry, ze szczególnym ukierunkowaniem w leczeniu łuszczycy u chorych z postacią pospolitą jak i w ciężkich uogólnionych przypadkach.

Wyniki leczenia są bardzo dobre, wysoko oceniane przez pacjentów z Łodzi i odległych rejonów Polski. Na uwagę zasługują wieloletnie doskonałe wyniki leczenia metodami kojarzonymi łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, trądziku i innych rzadszych chorób skóry - fototerapią (SUP), fotochemoterapią (PUVA) z retinoidami oraz doświadczenia własne i rezultaty w leczeniu układowych postaci liszaja rumieniowatego, twardziny skóry. W ostatnim czasie podjęto leczenie nowoczesną metodą fotodynamiczną pacjentów ze stanami przednowotworowymi i z nowotworami skóry.

Przy Oddziale Dermatologii i Wenerologii Kliniki Dermatologicznej UM działa Poradnia, która świadczy usługi konsultacyjne dla POZ.

Tryb kierowania do Poradni:

 • chorzy po leczeniu w Klinice Dermatologicznej UM wymagający stałej obserwacji i/lub leczenia,
 • chorzy skierowani przez dermatologów z powodu trudności w rozpoznaniu i/lub leczeniu,
 • konsultacje dla chorych i innych oddziałów Szpitala.

Wyposażenie poradni umożliwia wykonanie elektrokoagulacji, np. brodawek, mięczaków, zabiegów fizykoterapeutycznych.

Światłolecznictwo - leczenie wybranych postaci łuszczycy, wyprysku, atopowego zapalenia skóry, trądziku młodzieńczego, łysienia plackowatego, bielactwa. W Oddziale Dermatologii i Wenerologii Kliniki Dermatologii UM w Łodzi hospitalizowane są dzieci i dorośli w ramach pobytu stacjonarnego i dziennego.
 

Możliwości diagnostyczne

 • badania histopatologiczne wycinków skóry,
 • dermatoskopia,
 • badania mykologiczne,
 • trichogramy włosów,
 • laboratorium analiz lekarskich / laboratorium biochemiczne.


Działalność naukowa

Działalność naukowa Kliniki obejmuje problemy doskonalenia zasad postępowania epidemiologicznego, profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego w chorobach skóry. Wyodrębnione z przedstawionego zagadnienia ogólnego wiodące tematy badawcze dotyczą: łuszczycy, owrzodzeń goleni i stóp na tle tętniczej, żylnej, mieszanej i cukrzycowej przewlekłej niewydolności naczyń obwodowych, mikologii klinicznej, raków skóry, trądziku pospolitego i różowatego, chorób o podłożu alergicznym oraz suchej skóry.

W zakresie wymienionych chorób i zespołów chorobowych prowadzone są wielokierunkowe badania o profilach genetycznym, etiologicznym, biochemicznym, immunologicznym, psychologicznym, klinicznym i epidemiologicznym. Rezultaty badań, opracowywane w formie rozpraw doktorskich, publikacji lub referatów zjazdowych i konferencyjnych, uzupełniają dotychczasową wiedzę medyczną, w tym służą jako materiał poglądowo-szkoleniowy.

Pracownicy Kliniki działają w polskich i zagranicznych towarzystwach naukowych oraz w pracach redakcyjnych czasopism "Przeglądu Dermatologicznego", "Nowej Kliniki", "Przeglądu Wojskowo-Medycznego" itp.
 
Wykaz realizowanych procedur
 
Terapeutyczne programy zdrowotne (zakres świadczeń):
Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.