Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

Oddział Kardiologiczny,

 Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM

pawilon B parter

 

Kierownik Oddziału/ Kliniki:  prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Aneta Felchner

Sekretariat:    

 • 42 251 62 16

Fax:     

 • 42 251 60 15

Kierownik Oddziału / Kliniki:     

 • 42 251 60 75

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • 42 201 45 19

Pokój Lekarzy:    

 • 42 251 61 31

Numer konsultacyjny Pracowni Hemodynamiki:

 • 607 459 358

Regulamin Wewnętrzny Oddziału

Zakres udzielanych świadczeń
 • pełna nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka schorzeń układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu i przewodzenia,
 • leczenie farmakologiczne i inwazyjne metodą pierwotnej angioplastyki zawału serca,
 • zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego,
 • implantacje stymulatorów serca i kardiowertodefibrylatorów.


Możliwości diagnostyczne

Oddział posiada w swojej strukturze:

 • pracownię echokardiograficzną wyposażoną w trzy najnowszej generacji echokardiografy umożliwiające pełną diagnostykę, w tym trójwymiarową rekonstrukcję obrazów struktur serca,
 • pracownię badań holterowskich wyposażoną w nowej generacji aparat do oceny EKG oraz monitorowania ciśnienia krwi,
 • pracownię prób wysiłkowych wyposażoną w dwie bieżnie ruchome oraz cykloergometr,
 • pracownię hemodynamiki wykonującą koronarografie i zabiegi angioplastyki wieńcowej, wyposażoną w nowoczesny sprzęt do tego typu zabiegów,
 • pracownię implantacji stymulatorów serca, posiadającą zakupiony w 2008 roku nowoczesny aparat RTG.


Osiągnięcia naukowe pracowników

 • klinika rokrocznie organizuje Łódzką Wiosenną Konferencję Kardiologiczną,
 • pracownicy kliniki biorą czynny udział w zjazdach krajowych jak i zagranicznych,
 • ogółem rocznie powstaje w Klinice ok. 100 prac oryginalnych i doniesień zjazdowych,
 • kadra naukowa Kliniki jest autorami lub współautorami szeregu monografii i podręczników z zakresu kardiologii,
 • pracownicy Kliniki są częstymi gośćmi wygłaszającymi referaty na sympozjach i zjazdach szkoleniowych,
 • przy Klinice mieszczą się redakcje „Polskiego Przeglądu Kardiologicznego" oraz „Forum Kardiologów".
Wykaz realizowanych procedur
 
Terapeutyczne programy zdrowotne (zakres świadczeń):
Leczenie tetniczego nadciśnienia płucnego

                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.