Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby

pawilon C I

 

Kierownik Oddziału:  dr n. med. Zbigniew Deroń
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Danuta Józwiak

Sekretariat:    

  • 42 251 62 30

Kierownik:     

  • 42 251 61 62
Pielęgniarka Oddziałowa:
  • 42 251 60 88 (fax)
  • 42 251 62 26

Pokój Lekarzy:    

  • 42 251 60 77

 

Regulamin Wewnętrzny Oddziału

 

Zakres udzielanych świadczeń

Oddział dysponuje 40 łóżkami. Struktura oddziału stwarza szczególne warunki do objęcia opieką pacjentów z chorobami zakaźnymi.

W oddziale hospitalizowani są dorośli z ostrymi chorobami infekcyjnymi o różnej etiologii, jak również powikłaniami tych chorób (miedzy innymi: ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe, choroby wysypkowe, stany gorączkowe, neuroinfekcje, wirusowe zapalenia wątroby i ich następstwa, choroby pasożytnicze, choroby tropikalne).

Przedmiotem naszych zainteresowań są również choroby wątroby, zarówno wirusowe, jak i o wszelkiej innej etiologii oraz ich powikłania.

Pacjenci hospitalizowani są w ramach hospitalizacji krótko jak i długoterminowej. Świadczymy usługi w zakresie konsultacji pacjentów w ramach prewencji zakażeń HBV, HCV i HIV, narażonych na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym. Współpracujemy z Krajowym Centrum ds. AIDS oraz z ośrodkami w kraju zajmującymi się schorzeniami wątroby (m.in. Instytutem Transplantologii w Warszawie).

Oddział zapewnia pacjentom opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej.

Warunki lokalowe są dobre, umożliwiają izolację, pielęgnację pacjentów oraz adaptację do pobytu w szpitalu.

Możliwości diagnostyczne

Oddział korzysta ze wszystkich możliwości diagnostycznych dostępnych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy Szpitalu (m.in. badań wirusologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych, markerów wirusów hepatotropowych wraz z wykryciem materiału genetycznego metodą PCR, diagnostyki chorób odzwierzących).

Osiągnięcia naukowe pracowników Oddziału

Integralną częścią działalności jest praca w przyszpitalnej Poradni Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych i Tropikalnych. Uczestniczymy w Programie Leczenia Przewlekłego Zapalenia Wątroby typu B i C finansowanym przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ. Naszym atutem jest aktywne uczestnictwo w posiedzeniach, szkoleniach warsztatowych, konferencjach, sympozjach Towarzystw Naukowych, a także liczne publikacje naukowe.

Jesteśmy założycielami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „HEPA-HELP" i aktywnie kierujemy jego pracami.
 

Wykaz realizowanych procedur

 

Terapeutyczne programy zdrowotne (zakres świadczeń):

Leczenie przewlekłego zapalenia WZWtypu B

Leczenie przewlekłego zapalenia WZW typu C


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.