Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 16.11.2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 20.11.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą.

OGŁOSZENIE

Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

sprawa ZP 49/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 16.11.2015r. pod nr 308408-2015

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Przedłużenie terminu składania ofert 

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-619/15 z dn. 25.11.2015r.

 

Wynik postępowania 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.