Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

Prawa Pacjenta
(wyciąg z Karty Praw Pacjenta)


Pacjent ma prawo, w szczególności do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,
 • informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 • wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uprzednim wyjaśnieniu, na czym polega leczenie, badanie,
 • wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby, za pośrednictwem leczącego go lekarza,
 • intymności i poszanowania godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub inną wskazaną przez siebie osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu,
 • opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii,
 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz (na własny koszt).

Karta Praw Pacjenta znajduje się u pielęgniarek dyżurnych oraz na stronie internetowej
www.nfz-lodz.pl lub www.mz.gov.pl

Obowiązki Pacjenta: 
 • przestrzeganie regulaminu oddziału,
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz zajmowania się handlem na terenie placówki,
 • nie uruchamianie żadnych urządzeń technicznych i medycznych (wag, strzykawek automatycznych, inhalatorów itp.),
 • nie opuszczanie oddziału bez zgody personelu ( lekarza lub pielęgniarki),
 • szanowanie przedmiotów stanowiących wyposażenie szpitala.

                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.