Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 19.10.2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 24.10.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą.

OGŁOSZENIE

dostawa materiałów opatrunkowych

sprawa ZP 44/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 19.10.2015r. pod nr 276810-2015

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-533/15 z dn. 27.10.2015r.

 

ZMODYFIKOWANA SIWZ OBOWIĄZUJĄCA PRZY SKŁADANIU OFERT

 

Wynik postępowania

 

Zmiana wyniku w części dotyczącej pakietu nr 28


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.