Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 07.10.2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 15.10.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą.

OGŁOSZENIE

dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca

sprawa ZP 43/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 07.10.2015r. pod nr 2015/S 194-351354 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-532/15 z dn. 20.10.2015r.

 

Wynik postępowania

 

Zmiana wyniku postępowania - pakiet nr 6


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.