Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 06. 10. 2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 14.10.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą.

OGŁOSZENIE

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki

sprawa ZP 42/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 06.10.2015r. pod nr 2015/S 193-349505

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia, modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-530/15 z dn. 16.10.2015r.

 

AKTUALNA SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZY SKŁADANIU OFERT

 

Wynik postępowania

 

Zmiana wyniku postępowania - pakiet nr 56


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.