Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź,

zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w dialogu technicznym dotyczącym

zorganizowania i zapewnienia utrzymania w obecnych pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii działalności medycznej niekonkurencyjnej w stosunku do prowadzonej przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ze wskazaniem na wykonywanie badań histopatologicznych.

 

            Przedmiotem dialogu będą kwestie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, takie jak:

- zapewnienie Szpitalowi dostępu do wysokiej jakości badań histopatologicznych, których koszt nie będzie wyższy niż przeciętne ceny rynkowe,

- dostosowanie budynku do planowanej działalności, a także obowiązujących wymogów prawnych,

- dzierżawa pomieszczeń,

- zagospodarowanie zasobów osobowych i technicznych Zakładu Patomorfologii.

- zakres czasowy współpracy.

 

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udział w dialogu technicznym w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, 91 -347 Łódź, budynek administracji, IIIp. p. 32

lub faksem na nr 042 251 61 66  do dnia 10. 09. 2015r. godz. 12.00

Wzór wniosku o udział w załączeniu.

 

Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym nie więcej niż 5 podmiotów.
W przypadku większej liczby wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

WZÓR WNIOSKU O UDZIAŁ W DIALOGU TECHNICZNYM


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.