Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 13.08.2015r.

OGŁOSZENIE

dostawy specjalistycznego kardiochirurgicznego sprzętu medycznego oraz jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii

sprawa ZP 37/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 13.08.2015r. pod nr  208464-2015

 

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia treści SIWz, pismo nr WSSz-NZP-443/15 z dn. 18.08.2015r.

 

Wynik postępowania cz. 1. z dnia 31.08.2015r. 

 

Wynik postępowania cz. 2 z dnia 10.09.2015r


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.