Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 23.07.2015r.

OGŁOSZENIE

 

Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z dociepleniem wieży Pawilonu P w ramach projektu Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

sprawa ZP 32/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 03.07.2015r. pod nr 187682-2015

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia, modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-426/15 z dn. 04.08.2015r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania, pismo z dn. 19.08.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.