Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 22 lipca 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii

sprawa ZP 31/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 22.07.2015r. pod nr 186192-2015


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-379/15 z dn. 27.07.2015r.

 

Wynik postępowania z dn. 04.08.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.