Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 
 
Przyjęcie do Szpitala
 
 
Przy przyjęciu do Szpitala w trybie planowym pacjent powinien posiadać:
  • skierowanie do oddziału wystawione przez lekarza kierującego,
  • dowód osobisty,
  • dodatkową dokumentację lekarską z poprzednich pobytów w oddziale lub w innym szpitalu. (karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych).
 
Ważne
Potwierdzenie ubezpieczenia ważne jest tylko 30 dni od daty wystawienia.

Uprawnienie pacjenta do korzystania ze świadczeń weryfikowane są w systemie e - WUŚ lub w oparciu o aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, a w przypadku obcokrajowców Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
 
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego - pacjent zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie.

Pacjent, który nie przedstawi odpowiednich dokumentów w tym terminie będzie obciążony całkowitymi kosztami leczenia.
 
Pacjenci powyżej 18 roku życia uczący się / studiujący, dodatkowo muszą posiadać aktualną legitymację szkolną / studencką.

                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.