Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 15.07.2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 31.07.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na  adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą. 

 

OGŁOSZENIE

dostawa leków specjalistycznych

sprawa ZP 27/15

 

UWAGA! ADMINISTRACJA SZPITALA, W TYM SEKCJA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIE PRACUJE W DNIU 17.08.2015 - PROSIMY WZIĄĆ TO POD UWAGĘ PRZY SKŁADANIU OFERT.  

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 15.07.2015r. pod nr 2015/S 134-247253

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nrWSSz-NZP-357/15 z dn. 29.07.2015r.

 

Wynik postępowania z dn. 28.08.2015 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.