Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łóź, 07.04.2015r.

OGŁOSZENIE

 

Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z dociepleniem wieży Pawilonu P w ramach projektu Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

sprawa ZP 23/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 03.07.2015r. pod nr 165872-2015

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Unieważnienie postepowania z dn. 22.07.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.