Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 3 lipca 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Roboty instalacyjne związane z realizacją projektu Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

sprawa ZP 22/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 03.07.2015r. pod nr 165872-2015


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert 

 

Wynik postępowania z dn. 22.07.2015


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.