Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 22.04.2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 29.06.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na  adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą. 

OGŁOSZENIE

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do Pracowni Testów Immunoenzymatycznych, Diagnostyki Nabytych Zaburzeń Odporności i Aparatu Hydrasys Phoresis

sprawa ZP 16/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 20.06.2015r. pod nr 2015/S 118-213756

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium 

 

Wynik postępowania z dn. 23.07.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.