Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 17.06.2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 03.07.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą. 

 

OGŁOSZENIE

dostawa sprzętu anastezjologicznego jednorazowego użytku oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora serii GEM Premier 4000

sprawa ZP 17/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 17.06.2015r. pod nr 2015/S 115-208135

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-321/15 z dn. 07.07.2015

Zmodyfikowana SIWZ obowiązująca przy składaniu ofert 

 

Wynik postępowania z dn. 25.08.2015r. - cz. 1

 

Wynik postępowania z dn. 08.09.2015 r. - cz. 2


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.