Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 27 maja 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania wydrukiem i systemu zintegrowanego logowania

sprawa ZP 19/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 27.05.2015r. pod nr 125876-2015

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 01.06.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-241/15 z dn. 29.05.2015r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-243/15 z dn. 01.06.2015r.

 

Wynik postępowania z dn. 09.06.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.