Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 12 maja 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania wydrukiem i systemu zintegrowanego logowania

sprawa ZP 15/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 12.15.2015r. pod nr 110792-2015

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-220/15 z dn. 20.05.2015r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja oraz zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz -NZP-230/15 z dn. 21.05.2015r.

 

Aktualna SIWZ wraz z załącznikami, obowiązująca przy składaniu ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 26.05.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.