Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE

 

 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej nie konkurencyjnej dla Szpitala i nie uciążliwej dla pacjentów, o łącznej powierzchni użytkowej 37,30 m².

 

 

Okres najmu: od dnia zawarcia umowy do 25.11.2018r.

Powierzchnia - 37,30 m².

 

Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe po uprzednim umówieniu terminu pod nr 042 251 60 45.

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni - 15,00 zł +należny podatek VAT

 

Pomieszczenia wymagają wykonania adaptacyjnych robót budowlanych (brak tynków na ścianach, brak podłogi). Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe po uprzednim umówieniu terminu pod nr 042 251 60 45.

 

Dzierżawcę będą ponadto obciążały koszty zużycia energii elektrycznej i wody wg wskazań urządzeń pomiarowych, rozmowy telefoniczne wg bilingu oraz inne koszty używania pomieszczeń.

 

Wybrany oferent będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należności Wydzierżawiającego w wysokości odpowiadającej trzykrotności czynszu za miesiąc.

 

Informacji co do szczegółowych warunków umowy udzieli Sekcja Administracji - 42 251 60 45

 

Oferty powinny zawierać:

- opis proponowanej działalności,

- wysokość czynszu za 1 m²,

- dane teleadresowe składającego ofertę,

- potwierdzona za zgodność przez składającego ofertę kopia dokumentu będącego podstawą prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta - dzierżawa powierzchni w budynku P" w siedzibie Szpitala - Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 budynek Administracji, w Kancelarii Szpitala na parterze, w terminie do dnia 18 maja 2015, do godz. 10.00. Koperta powinna zostać opatrzona danymi adresowymi składającego.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie jak również do przesunięcia terminu otwarcia ofert.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.