Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 27.04.2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 04.05.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na  adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą. 

OGŁOSZENIE

Dostawa leków specjalistycznych

sprawa ZP 13/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 25.04.2015r. pod nr 2015/S 081-142971

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium - AKTUALNA SIWZ 

 

Wynik postępowania 

 

Sprostowanie wyniku w odniesieniu do pakietu 138 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.