Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 15.04.2015r.

OGŁOSZENIE

Dostawa środków dezynfekcyjnych

sprawa ZP 11/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 15.04.2015r. pod nr 85776-2015

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ 

 

Sprostowanie oraz zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-157/15 z dn. 23.04.2015r.

 

Wynik postępowania z dn. 26.05.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.