Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 24.03.2015r.

OGŁOSZENIE

Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania wydrukiem i systemu zintegrowanego logowania oraz włączenie pracowni diagnostycznych Oddziału Kardiologii w system RIS/PACS 

sprawa ZP 4/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 24.03.2015r. pod nr 2015/S 058-102045

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Modyfikacja treści SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-134/15 z dn. 07.04.2015r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja oraz zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-153/15 z dn. 15.04.2015r.

Wynik postępowania z dn. 13.05.2015r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.