Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, 12.03.2015r.

UWAGA! TERMIN NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ UPŁYWA W DNIU 16.03.2015. Uprzejmie prosimy po przesłaniu zapytań faxem o niezwłoczne przesłanie ich wersji edytowalnej e-mailem na  adres zampubliczne@bieganski.com.pl co pozwoli skrócić czas przygotowywania odpowiedzi. Oryginał zapytań należy przesłać pocztą. 

OGŁOSZENIE

Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi

sprawa ZP 10/15

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 12.03.2015r. pod nr 55070-2015

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert 

 

Wynik postępowania 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.