Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OGŁOSZENIE

dostawa specjalistycznego kardiochirurgicznego sprzętu medycznego oraz jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii

sprawa ZP 63/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamwieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 07.02.2015r. pod nr 2015/S 027-044800

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 1, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium  - w załączeniu zmodyfikowane formularze obowiązujące przy składaniu ofert

 

 

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 2, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium  - w załączeniu zmodyfikowane formularze obowiązujące przy składaniu ofert

 

Aktualna SIWZ - formularze obowiązujące przy składaniu ofert 

 

Wynik postępowania 

 

Zmiana wyniku w odniesieniu do pakietu nr 11 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.