Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 6 lutego 2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

usługa leasingu narzędzi dla Oddziału Kardiochirurgii

sprawa ZP 62/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 27422-2015 w dn. 06.02.2015r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-85/15 z dn. 19.02.2015r.

 

Unieważnienie postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.