Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 13.11.2014r.

OGŁOSZENIE

Dostawa energii elektrycznej

SPRAWA ZP 57/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 13.11.2014r. pod nr 374208-2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-410/14 z dn. 19.11.2014r.

 

Wynik postępowania z dn. 27.11.2014r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.