Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od 19.10.2014r. prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany dotyczące zapisów wymaganych w gwarancjach wadialnych (art. 46), w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz.

 

Łódź, dnia 12 listopada 2014r.

Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca

Sprawa ZP 54/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 218-385193 w dn. 12.11.2014r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZLP-411/14 z dn. 19.11.2014r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-417/14 z dn. 26.11.2014r.

 

Wynik postępowania z dn. 19.12.2014r.

 

Sprostowanie wyniku z dn. 19.12.2014r. - pismo nr WSSz-NZP-480/14 z dn. 22.12.2014r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.