Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od 19.10.2014r. prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany dotyczące zapisów wymaganych w gwarancjach wadialnych (art. 46), w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz.

OGŁOSZENIE

dostawa leków specjalistycznych

Sprawa ZP 50/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 29.10.2014r. pod nr  2014/S 208-368259

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Wynik postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.