Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 23.10.2014r.

OGŁOSZENIE

roboty budowlane związane z wykonaniem węzła cieplnego z automatyką oraz wykonanie kanalizacji technologicznej w pomieszczeniu węzła cieplnego w ramach projektu "Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

sprawa ZP 53/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 23.10.2014r. pod nr 353970-2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-401/2014 z dn. 04.11.2014r.

 

Wynik postępowania z dn. 19.11.2014r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.