Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 17 października 2014r.

 

OGŁOSZENIE

Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej

sprawa ZP 52/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 17.10.2014r. pod nr 346086-2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-388/14 z dn. 23.10.2014r.

 

Wynik postępowania z dn. 31.10.2014r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.