Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 16.09.2014r.

OGŁOSZENIE

Przebudowa dachu hali kotłów Pawilonu P wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ramach projektu „Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

SPRAWA ZP 48/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 16.09.2014r. pod nr 308238-2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-351/14 z dn. 16.09.2014r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-353/14 z dn. 29.09.2014r.

 

Wynik postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.