Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Konferencja prasowa w dniu 11 października 2018 roku

Data:2018-10-12

W dniu 11 października 2018 roku na terenie Szpitala odbyła się konferencja prasowa pn.

„REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENIE WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"

oraz zakończenie projektu:

Innowacyjny produkt stworzony z ekologicznych materiałów na bazie nowoczesnych technologii, relaksacyjna strefa OXY CARDIO wspomagająca zdrowotność i rekonwalescencję  społeczeństw.

W konferencji uczestniczyli: Pan Dariusz Klimczak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Marcin Bugajski Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Magdalena Amrozik Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej UM, Członkowie Rady Społecznej Szpitala oraz dyrekcja Szpitala.

W związku z realizacją projektu tzw. relaksacyjna strefa oxy-cardio (tężnie)
w konferencji udział wzięli autorzy projektu Przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego: Pan  prof. Paweł Starosta Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, Pani Zdzisława Romanowska-Duda Prof. hab. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Pani prof. Agnieszka Marczak, Pan Adam Kaźmierczak Dyrektor Centrum Transferu Technologii UŁ oraz wykonawca projektu Pan Witold Stefan Dytrych Prezes Firmy Dytrych Sp. z o.o..

W pierwszej części konferencji na terenie Oddziału Kardiochirurgicznego Pan Dariusz Klimczak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, podkreślił iż w Szpitalu Biegańskiego zrealizowano wielomilionowe inwestycje, a w ostatnim okresie  związane z leczeniem chorób układu krążenia. Inwestycje związane z chorobami układu krążenia są wynikiem zapotrzebowania mieszkańców województwa łódzkiego, gdyż choroby te w statystyce utrzymują się od wielu lat na pierwszym miejscu. Pani Dyrektor Elżbieta Szklarek poinformowała, że realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia Pana Marszałka Dariusza Klimczaka odpowiedzialnego za służbę zdrowia i Zarządu Województwa Łódzkiego, za co w imieniu Pacjentów i Personelu Szpitala bardzo serdecznie dziękuje.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 i środków budżetu Województwa Łódzkiego oraz planowanych do wykonania wszystkich prac związanych z rozbudową Pawilonu B.

Projekt "Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi" jest pierwszym przedsięwzięciem związanym z kompleksową rozbudową Pawilonu B. W chwili obecnej wszystkie zaplanowane prace są na ukończeniu i trwają prace końcowe montaże związane z wykończeniem i uruchomieniem bloku operacyjnego.

       Efektem realizacji zadania będzie powiększenie zabudowy szpitalnej umożliwiającej rozszerzenie skali działalności prowadzonych usług medycznych, a co za tym idzie zwiększenie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki uruchomieniu drugiej sali w standardzie sali hybrydowej możliwe będzie wykonywanie Operacja wad serca i aorty piersiowej ≥ 18 lat, Wszczepianie zastawek serca przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej. Szpital wystąpił do ŁOW NFZ o  umożliwienie zakontraktowania świadczeń wysokospecjalistycznych.

W następnej kolejności realizowany będzie projekt który również jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 "Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi".

Szpital w 2014 roku uruchomił w strukturze Szpitala oddział kardiochirurgii. W wyniku realizacji kolejnej części projektu oddział kardiochirurgii docelowo będzie posiadał 20 łóżek.

W latach 2019 - 2021 w ramach prac przewidzianych w zakresie rozbudowy Pawilonu B realizowany będzie kolejny projekt który w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej otrzymał dofinansowanie ze środków UE. "Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie oddziału chorób wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi " Rozbudowa Pawilonu B oparta jest również na realizacji dwóch kolejnych wniosków które obecnie znajdują się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zewnętrznych, które umożliwią realizację tych prac tj.:

  • „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia, modernizacja Oddziału Kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"
  • „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia, modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego."

DROGI I STREFA OXY CARDIO

Również celem konferencji było zaprezentowanie projektu pn. "Modernizacja podejść i pochylni oraz ścieżki zdrowia w celu przystosowania infrastruktury Szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych". Projekt miał na celu poprawę infrastruktury dróg wewnętrznych dla pacjentów i osób przebywających na terenie Szpitala poprzez budowę pochylni do Dermatologicznej Izby Przyjęć jak również wykonanie ścieżek zdrowia z poprawą infrastruktury drogowej części Szpitala. Projekt został współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, PFRON oraz środków Szpitala.

Połączony jest z realizacją projektu Relaksacyjna strefa Oxy Cardio wspomagająca zdrowotność i rekonwalescencję społeczeństwa" finansowanego z programu Inkubator Innowacyjności + realizowanego w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach POIR 2014-2020 przez Centrum Transferu Technologii UŁ wraz z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i PHU Dytrych.

Na ręce Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej prof. Pawłowi Staroście reprezentującego Uniwersytet Łódzki, Pani Dyrektor Elżbieta Szklarek  przekazała serdeczne podziękowania za realizację na terenie Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego projektu pn. „Innowacyjny produkt stworzony z ekologicznych materiałów na bazie nowoczesnych technologii relaksacyjna strefa OXY CARDIO wspomagająca zdrowotność i rekonwalescencję  społeczeństw". Podziękowała za wybór Szpitala jako miejsca realizacji projektu, który posiada oprócz niezwykłych walorów estetycznych również zdrowotne.

Na zakończenie konferencji Pan Andrzej Adamkiewicz Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych zaprezentował inwestycje zrealizowane i planowane w Szpitalu.

 Zdjęcia dostepne sa w Zakładce Galeria.

"Relaksacyjna strefa OXY CARDIO w łódzkim Szpitalu" - Zdrowie Łódzkie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

STREFA ODPOCZYNKU W "BIEGAŃSKIM" - TV TOYA

"W łódzkim Szpitalu jak w Ciechocinku" - TVP 3 ŁÓDŹ

"Tężnie i zielona oaza w szpitalu dzięki naukowcom z UŁ"- Uniwersytet Łódzki

 "Tęznia i zielone ściany w szpitalu - to efekt pracy biologów z UŁ"- Rynek Zdrowia

 

 Źródło: Dział Organizacji i Szkoleń, Sekcja ds. Inwestycji

 

 

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.