Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia połączone z zakończeniem wdrażania projektu rozbudowującego infrastrukturę informatyczną i wdrażającą e-usługi dla pacjenta.

Data:2013-11-20

W uroczystości wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego połączonej z zakończeniem wdrażania projektu, dzięki któremu rozbudowana została infrastruktura informatyczna oraz wdrożone e-usługi dla pacjentów, wziął udział Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Pan Dariusz Klimczak, Członek Zarządu oraz zaproszeni Goście. Certyfikat Dyrektor Szpitala Pani Małgorzacie Majer wręczył Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pani Dyrektor Małgorzata Majer przekazała na ręce kierowników komórek organizacyjnych podziękowania dla całej załogi za wkład pracy podczas wdrażania standardów akredytacyjnych. Podkreśliła, że ten Certyfiklat to uhonorowanie  wysiłku jaki wszyscy pracownicy włożyli w budowę marki, jaką stał się Szpital im. dr Wł. Biegańskiego. Potwierdza on również to, że jest Szpitalem bezpiecznym dla pacjenta i śwwiadczy usługi medyczne najwyższej jakości. Na co dzień o tym nie myślimy - przychodzimy do pracy i staramy się ją jak najlepiej wykonywać, ale dziś bądźmy dumni z własnych osiągnięć i miejsca, w którym pracujemy.

Podziękowania za aktywność, fachowość, kreatywność i zaangażowanie w procesie wdrażania  w Szpitalu standardów akredytacyjnych otrzymało 34 pracowników Szpitala. Szczególne podziękowania za konsekwencję w działaniu otrzymała Pani Anna Tasak - Pełnomocnik ds Zarządzania Jakością.

Projekt  pn. ,,Poprawa dostepności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę  infrastruktury informatycznej w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi" dofinansowany ze środków EFRR na podstawie Umowy dotacji nr UDA-RPLD.04.02.00-00-016/10-00 z dnia 14 października 2011r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV:Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2. E-usługi publiczne. Całkowita wartość projektu wyniosła 454 130,59 zł.  Wartość dofinansowania UE wyniosła 366 210,91 zł.

 

 

 Więcej zdjęć dostepnych w  Zakładce Galeria.

"Biegański " certyfikowany - TOYA

" Szpital im. Biegańskiego w Łodzi z Certyfikatem Ministerstwa Zdrowia i e - rejestracją" - Dziennik Łódzki

Gratulacje dla Pani Dyrektor i Pracowników Szpitala od:

Zarządu Województwa Łódzkiego

Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych

Zarządu Impel Celaning Sp. z o.o. 

Źródło : Sekcja ds Organizacyjnych.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.